Kvalitetsrapport

Rapportens formål er et redskab, som skal hjælpe med at kvalitetssikre og udvikle skolens arbejde bl.a. i forhold til den faglig indsats.

Rapporten følges op af en kvalitetssamtale på skolen med deltagelse af skolens parter, hvor rapportens oplysninger drøftes. Ved samtalen udvælges et eller flere særlige udviklingspunkter, som skolen skal arbejde med for at løfte kvaliteten.

Kvaliteten belyses fra flere perspektiver. Der er informationer fra børnene og de unge, fra forældrene, samt fra ledere og medarbejdere. Alle er vigtige informanter, idet alle parter har et medansvar for og en interesse i, at skolen har en høj kvalitet.

 

Den Nationale Trivselsmåling

Elevernes trivsel skal måles årligt på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse på alle folkeskoler, herunder også specialskoler.

Du kan nedenfor se den seneste Trivselsmåling for Kaløvigskolen.

 

Den kommunale Sundhedsmåling

Formålet med den kommunale sundhedsmåling er at understøtte skolens generelle arbejde med at styrke børnenes sundhed på skolen og i den enkelte klasse. Målingen gennemføres på alle kommunale folkeskoler, specialskoler og interne skoler.

Du kan nedenfor se den seneste Sunhedsmåling for Kaløvigskolen.