Rapportens formål er et redskab, som skal hjælpe med at kvalitetssikre og udvikle skolens arbejde bl.a. i forhold til den faglig indsats.

Rapporten følges op af en kvalitetssamtale på skolen med deltagelse af skolens parter, hvor rapportens oplysninger drøftes. Ved samtalen udvælges et eller flere særlige udviklingspunkter, som skolen skal arbejde med for at løfte kvaliteten.

Kvaliteten belyses fra flere perspektiver. Der er informationer fra børnene og de unge, fra forældrene, samt fra ledere og medarbejdere. Alle er vigtige informanter, idet alle parter har et medansvar for og en interesse i, at skolen har en høj kvalitet.

Tryk her for at læse seneste rapport for Kaløvigskolen (PDF)

VORES SUNDHEDSRAPPORT 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).