Skolens bygninger har tidligere været brugt som sanatorium, men har siden 1973 fungeret som special-/heldagskole. I august 2013 blev skolens struktur ændret fra heldagskole til en skole med specialklasser og SFO. Skolen har fælles ledelse med Sølystskolen.

Målgruppen er normaltbegavede elever med socio-emotionelle vanskeligheder i klassetrin fra 0-6 klasse.

Andre kendetegn ved elevgruppen kan typisk være:

  • Lavt selvværd
  • Store tilknytningsforstyrrelser
  • Adfærdsproblematikker
  • Nederlagspræget
  • Lavt fagligt niveau
  • Manglende tro på egne evner
  • Manglende tillid til voksne
  • Kravafvisende og Ud ad reagerende adfærd
  • Tillægsdiagnoser som ADHD eller Diagnoser inden for autisme området.


Skolen har normering til 24 elever, og der er tilknyttet 7 pædagoger og 5 lærer.