På Kaløvigskolen er vi stolte af, at vi under optimale forhold kan hæve elevernes faglige niveau op til flere klassetrin på et enkelt skoleår. Derfor har vi stor fokus på fagligheden.

Vores elever er meget forskellige, og derfor arbejder vi meget differentieret i undervisningen på skolen. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau for at skabe succeser i undervisningen. Her er det er den enkelte elev, der er i fokus. Vi bruger også fællesundervisning. I de timer er det i høj grad fællesskabet og det sociale samspil, vi prioriterer.

Ud over arbejdet med elevernes faglighed, arbejder vi i høj grad også med elevernes sociale og personlige udvikling. Skolens elever kommer ofte fra andre skoler eller dagtilbud. Her har deres problematikker gjort det svært for dem at indgå i helheden. Det kan skyldes strukturen eller miljøet omkring eleven, men også elevens adfærd spiller ofte ind.

På Kaløvigskolen arbejder vi i alle situationer, hvor eleven er involveret, på den enkelte elevs skoleparathed og livsduelighed. Det gælder både i undervisningen og i det sociale samspil imellem eleverne - eksempelvis i pauser og andre mere ustrukturerede sammenhænge.