På Kaløvigskolen er vi stolte af, at vi under optimale forhold kan hæve elevernes faglige niveau op til flere klassetrin på et enkelt skoleår. Derfor har vi stor fokus på fagligheden.

Vores elever er meget forskellige, arbejder vi i undervisningen på skolen meget differentieret. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau med henblik på at skabe succeser i undervisningen. Her er det er den enkelte elev, der er fokus. Vi bruger dog også fællesundervisning, og i de timer er det i høj grad fællesskabet og det sociale samspil, vi prioriterer.

Ud over arbejdet med elevernes faglighed, arbejder vi i høj grad også med elevernes sociale og personlige udvikling. Skolens elever kommer ofte fra andre skoler eller dagtilbud, hvor det grundet deres problematikker har været svært for dem at indgå i helheden. Det kan skyldes strukturen eller miljøet omkring eleven, men også elevens adfærd spiller ofte ind.

På Kaløvigskolen arbejder vi i alle situationer, hvor eleven er involveret, på den enkelte elevs skoleparathed og livsduelighed. Det gælder både i undervisningen og i det sociale samspil imellem eleverne - eksempelvis i pauser og andre mere ustrukturerede sammenhænge.